REFERENSKUND

NORRTÄLJE VATTEN & AVFALL (NVAA)

RAMAVTAL VA-driftARBETE

Vi är stolta att vara Norrtälje Vatten och Avfalls partner för VA-arbeten och underhåll. Sedan 2021 har vi förmånen att vara med på ett ramavtal. Vi är behjälpliga vid vattenläckor och olika mark- och va-arbeten.     

mark- och VA-arbeten

vattenläckor

Vårt samarbete inkluderar snabb reaktion och åtgärd när vattenläckor uppstår. Vi arbetar för att minimera störningar och förluster genom effektivt arbete åtgärda eventuella läckor.

vattenledningar, avlopp och dagvattenledningar

Utöver vattenläckor tar vi ansvar för mark- och VA-arbeten vid underhåll. Det innefattar reparationer och uppgraderingar av vatten- och avloppsnätet samt hantering av dagvattenledningar för en hållbar och funktionell infrastruktur.

Förbättrad VA-infrastruktur

vatten & Avlopp för Norrtäljes Invånare

Vi arbetar med vattenförsörjning & Avloppshantering för boende i Norrtälje kommun. Vi strävar efter att implementera hållbara och långsiktiga lösningar för att förbättra VA-infrastrukturen, vilket gynnar både kommunen och dess invånare på lång sikt.

kan vi hjälpa dig med

Professionella VA-tjänster?

Vårt arbete inom vatten- och avloppsinfrastruktur omfattar planering, konstruktion, implementering och drift av system som hanterar vattenförsörjning, avlopp och dagvatten.

Är du i behov av professionella VA-tjänster? Kontakta oss för att diskutera dina specifika behov och låt oss gemensamt bidra till en hållbar och effektiv VA-infrastruktur.