vi erbjuder

VA-tJÄNSTER

vatten & avlopps-tjänster

Vi täcker alla aspekter av vatten- och avloppsarbeten, vilket innefattar schakt, rörläggning och återställning. Oavsett om det handlar om att anlägga nya ledningar, renovera befintliga eller helt enkelt byta ut slitna rör så besitter vi erfarenhet och kunskap för att hjälpa dig i ditt projekt.

schaktning för ledningsdragning

Vi hjälper dig att schakta ur för att göra plats för nya ledningar, byta ut befintliga ledningar, eller utföra reparationer och underhåll på det befintliga VA-systemet.

Schaktning är en viktig del av VA-arbetet för att säkerställa att ledningarna placeras korrekt.

rörläggning av vatten och avlopp

Vi installerar vatten- och avloppsledningar i olika material och dimensioner för att de på ett optimalt sätt ska kunna transportera vatten till hushåll och företag samt för att avleda avloppsvatten till reningsverk eller avloppsanläggningar.

Rörläggning görs med precision för att säkerställa att ledningarna placeras korrekt. Rätt lutning och djup är ett måste för att upprätthålla funktion och förhindra läckage eller stopp.

återställning
av område

Vi återställer marken efter att schaktning och rörläggning är utförd. Det inkluderar att fylla igen schaktade områden med jord eller annat lämpligt material, kompaktera marken för att återställa stabiliteten, och återställa eventuella ytor som påverkats av arbetet. Målet är att lämna området i samma eller bättre skick och att minimera eventuella störningar för fastighetsägare och allmänheten.

vi erbjuder

helhetslösning för ditt va-projekt

Vi erbjuder omfattande tjänster inklusive schaktning för ledningsdragning, rörläggning av vatten- och avloppsledningar samt nödvändig återställning av området efter avslutat arbete.

VA-tjänster

va-driftarbete för
kommunala aktörer

Vi utför VA-driftarbete åt kommunala aktörer och har gedigen kunskap av bland annat sanering och renovering av VA, pumpstationer och tryckavloppssystem.

Är du i behov av professionella VA-tjänster?

Kontakta oss för att diskutera dina specifika behov och låt oss gemensamt bidra till en hållbar och effektiv VA-infrastruktur.