Finplanering

När grunden är lagd och huset är på plats återstår finplanering. Vi har lång erfarenhet av alla typer av finplanering och erbjuder bland annat:

  • Plattsättning
  • Stensättning
  • Asfaltering
  • Tomt i etager
  • Olika typer av planteringar
  • Gräsmattor
  • Parkeringar
  • Murar
  • Anläggning av lekplatser

Vi samarbetar med arkitekter som kan ta fram den bästa lösningen för dig som kund.