Utsättning och inmätning

Hos oss arbetar mättekniker med lång erfarenhet och komplett mätutrustning.

Vi utför alla mättjänster i våra egna projekt och kan även hjälpa våra kunder med alla typer av mättjänster för bygg- och anläggningsprojekt. Att arbeta noggrant och strukturerat är A och O!

  • Inmätning för bland annat projektering, relationshandlingar och schaktning
  • Mängd- och volymberäkningar

Med datan kan vi göra lagerinventering och kontrollera volymer för bl.a. stenkrossupplag i bergtäkter och vid schaktning.

  • Utsättning för mark, bygg och anläggning
  • Utstakning och lägeskontroll vid nybyggnationer
  • Sättningskontroll i känsliga miljöer i samband med t.ex. schaktning, sprängning och pålning
  • Maskinstyrning – vi tar fram filer till maskinstyrning och 3D-modeller