referenskund

thelandersson

BÖRJEVÄGEN

Under 2020–2021 utförde vi grundläggning och finplanering med stenläggning, murning, planteringar och anläggning av parkeringar vid hyreshusen på Börjevägen i Hallstavik.

finplanering vid hyreshus

plantering och gräsmatta

Vid hyreshus och vid specifikt Börjevägen utförde vi en noggrann markberedning. Vi valde robusta växtsorter och la gräsmatta för att skapa gröna och attraktiva utomhusmiljöer som kräver minimalt underhåll och ger hög livskvalitet för hyresgästerna.

staket och räcken

Vårt systerbolag Hallstaviks Mekaniska Maskinmontage skapade unika staket och räcken till Börjevägen, både med funktionalitet och design i fokus.


murning

En del av finplaneringen kan vara murning, som här på Börjevägen. Med planering kan murar skapa trädgårdinramning, terrassering, avskiljning och säkerhet som optimerar utemiljön.Vid murning väljer vi noggrant ut material för bäst hållbarhet och estetik, med hänsyn till hyresgästernas behov.

stenläggning

Här har vi utfört stenläggning. Genom noggrann planering och skicklig utförande skapar vi hållbara och estetiskt tilltalande stenläggningar för gångvägar, uppfarter och uteplatser.


KONTAKTA OSS

Vi löser hela din finplanering!

Vi erbjuder professionell finplanering för små och stora kunder. Finplaneringsprocessen inleds med en noggrann analys av dina behov och önskemål. En strategisk finplanering är avgörande för att skapa ett utrymme som är både funktionellt och estetiskt tilltalande.