Våra tjänster

Svensk Markentreprenad utför alla typer av entreprenader inom mark och anläggning. Vi utför främst arbeten åt företag, kommuner och privatpersoner i Roslagen med omnejd.

Vi har stor kompetens och levererar helhetslösningar inom markentreprenader och tar för oss såväl små som större uppdrag.

Läs mer nedan om vad vi kan hjälpa just dig med

VA-ARBETEN

Vi utför alla typer av vatten- och avloppsarbeten. Vid nybyggnation, renovering eller utbyte av vatten- och avloppsrör utför vi tjänster från schakt till rörläggning och återställning.

VÄGAR OCH PLANER

Vi genomför alla typer av om- och nybyggnation av vägar, gång- och cykelväg, parkytor, torg och planer. I samband med vägentreprenader ombesörjer vi även olika typer av vägbelysningsanläggningar.

GRUNDLÄGGNING

Vi utför alla typer av grundläggningsarbeten.

FINPLANERING

Vi utför finplaneringen efter dina önskemål. Med gedigen kunskap och lång erfarenhet erbjuder vi bland annat: plattsättning, stensättning, olika typer av planteringar, murar och lekplatser.

UTSÄTTNING OCH INMÄTNING

Hos oss arbetar mättekniker med lång erfarenhet med den senaste mättekniken. Vi utför alla mättjänster i våra egna projekt och kan även hjälpa våra kunder med alla typer av mättjänster för bygg- och anläggningsprojekt.

DRÖNARINMÄTNING

Att mäta in med drönare innebär att vi kan hjälpa våra kunder att samla en stor mängd data och information på ett snabbt och effektivt sätt. Datan kan bland annat användas till relationsmätningar, mängdbeskrivningar och volymberäkningar.