Utsättning och inmätning

Hos oss arbetar mättekniker med lång erfarenhet och komplett mätutrustning.

Vi utför alla mättjänster i våra egna projekt och kan även hjälpa våra kunder med alla typer av mättjänster för bygg- och anläggningsprojekt. Att arbeta noggrant och strukturerat är A och O!

Med datan kan vi göra lagerinventering och kontrollera volymer för bl.a. stenkrossupplag i bergtäkter och vid schaktning.