Referenser

Här är ett urval av våra referensobjekt och samarbetspartners

RAMAVTAL VA-ARBETEN

Från 2021 för vattenläckor och diverse mark- och VA-arbeten vid underhåll på vattenledningar, avlopp, dagvattenledningar.

HYRESHUS BÖRJEVÄGEN

Under 2020–2021 utförde vi grundläggning och finplanering med stenläggning, murning, planteringar och parkeringar vid hyreshusen på Börjevägen i Hallstavik.

HYRESHUS HÄVERÖDAL

För hyreshus i Häverödal under 2020-2021 rev vi befintliga hus, sprängde för grund, utförde grundläggning och finplanering.

RAMAVTAL ANLÄGGNINGSARBETEN

Med Hargs Hamn har vi ett ramavtal för diverse anläggningsarbeten på hamnområdet t.ex. renoveringar och tillbyggnader.

max hamburgerrestauranger

HAMBURGERRESTAURANG NORRTÄLJE

Grundläggning, finplanering, tillfartsvägar och parkeringsytor till en ny MAX hamburgerrestaurang i Norrtälje under 2021.

MARKARBETEN HALLSTAVIK

Löpande utför vi markarbeten, ledningsschakter etc. åt Holmen Paper i Hallstavik.

BRF. FJÄRILEN

Den sista delen av Kvarteret Haren på Grossgärdet i Norrtälje har vi utfört finplanering på innergård med växter och gräsytor samt bjälklag till parkeringsgarage under lägenhetshuset under 2021.

NYA BRANDSTATIONEN NORRTÄLJE

Vid 2018-2021 genomförde vi grundläggning och finplanering med stora parkeringsytor vid den nya brandstationen i Norrtälje.

BRF. NESTOR

Rivning av befintligt hus, grundläggning och finplanering under 2021 i Norrtälje.

NYA BADHUSET I HALLSTAVIK

2018-2020 arbetade vi med det nya badhuset i Hallstavik. Vi utförde grundläggning och finplanering med en stor parkering, plattläggning framför entré och gräsytor ner mot ån.

LINDENS FÖRSKOLA

Arbetade vi med under 2018-2020. Här rev vi det befintliga huset, anlade ett fördröjningsmagasin för dagvatten, utförde grundläggning, finplanering med lekytor, växter, pergola och parkeringar.

AKTIVITETSBANA LUNDÅSVALLEN

Aktivitetsbana i Häverödal 2021- markarbeten för bland annat en asfalterad aktivitetsbana för rullande verksamhet på 2,5 km, en yta för teknikträning och en lekyta på ca 1 000 m2.

SILOANLÄGGNINGAR HARGSHAMN

Under 2021 har vi utfört grundläggning för silo-anläggningar i Hargshamn.