Grundläggning

Med gedigen kompetens utför vi grundläggning för allt från lägenhetshus till industrilokaler, pumpstationer, tälthallar, krossanläggningar och växthus.

Grundläggning är en kritisk del i ett projekt och vi samarbetar med flera entreprenörer för att leverera hållbara grunder till alla typer av byggnationer.

Nedan är exempelbilder på tidigare grundläggningsarbeten vi har utfört.