Drönarinmätning

Att mäta in med drönare innebär att vi kan hjälpa våra kunder att samla en stor mängd data och information på ett snabbt och effektivt sätt. Denna info kan användas till t.ex.

Flygfoton och filmer för t.ex. ortofoto, dokumentation av projekt och vid besiktning.