REFERENSKUND

CREDENTIA

BRF FJÄRILEN

Brf Fjärilen finns att hitta centralt i Norrtälje. Bostadsrättsföreningen består av 57 lägenheter i ett lugnt område mitt i staden. Vi är mycket glada att Credentia valde oss för att färdigställa utomhusmiljö och trädgård denna trivsamma BRF. Det var ett givande arbete att få hjälpa till med deras finplanering.

FINPLANERING FÖR
BOSTADSRÄTTSFÖRENING

från markbeläggning
till plantering

Här har vi hjälpt Credentia med deras finplanering från start till mål, eller rättare sagt från markbeläggning till plantering. Och allt där emellan så som: analys och planering till projektledning och kvalitetskontroll.

landskapsarkitekt för finplanering

För finplanering åt våra kunder samarbetar vi med en landskapsarkitekt som skapar landskap utifrån kundens behov och önskemål.

BRF fjärilen

säkerhet och tillgänglighetsanpassning

I vår strategi för finplanering utgör säkerhet och funktion en central del. Genom att identifiera potentiella risker i förväg och kan vi implementera åtgärder för att minimera risker eller hinder för de som ska vistas i miljön.

hållbarhet och miljö

Från planering till slutprodukt har vi hållbarhet i åtanke. Vårt gröna tänk leder oss i val av material, arbetssätt samt val av plantor och växter och dess placering.FINPLANERING

Estetisk och hållbar utomhusmiljö

Finplanering är nyckeln till ett lyckat sista steg av markanläggningen. Vi ser till att varje detalj noggrant analyseras för att forma en balanserad och kundanpassad utomhusmiljö. 

Det kan innebära strategiskt valda växter, placering av planteringar, stenläggning, asfaltering, murar och annan ytbeläggning för att skapa en sammanhängande och estetiskt tilltalande helhet som uppfyller beställarens önskemål.

FINPLANERING

Kan vi hjälpa dig med din finplanering?

Processen för finplanering börjar med en noggrann analys av dina behov och önskemål. En strategisk finplanering är avgörande för att skapa ett utrymme som är både funktionellt och estetiskt tilltalande.